Pazartesi, Şubat 21, 2011

Canımdan...

şeydâ-ı ahfâ bahrinde ol yârin fenâsı
libâs-ı fakr bîdilin melce'-i müntehâsı...

Hiç yorum yok: