Perşembe, Ağustos 03, 2006

Şeyhülislam Yahya Efendi'den


Sun sâgarı sâkî bana mestâne disünler

Uslanmadı gitti gör o dîvâne disünler


Peymânesini her kişi doldurmada bunda

Şimden gerü bu meclise mey-hâne disünler


Dil hânesi yık koma taş üstüne bir taş

Sen yap anı iler ana vîrâne disünler


Gönlünde senin gayr ü sivâ sureti n’eyler

Lâyık mı bu kim Kâ’be’ye büt-hâne disünler


Yahyâ’nın olup sözleri hep sırr-ı mahabbet

Yarân işidüb söyleme yabane disünler


Not: Bu gazeli bana gönderen Fatih Tyanşan'a teşekkürler

1 yorum:

FMT dedi ki...

Hocam rica ederim...
Şeyhülislam Yahya Efendi ne güzel yazmış, desinler diye yazmış...
Size ulaştırmaktan şeref duydum...

Ne diyeyim, mutluluk anlamaktır...

Selamlarımla...