Cuma, Mart 03, 2006

Bir Kitap, Bir Dünya

Kadim Dostum, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı sevgili Yrd. Doç Dr. Hüsamettin İnaç Türk düşünce tarihinde üzerinde hiç çalışılmamış bir konu olan "Faşizmin ve Sosyalizmin Sosyo-Politik Kökeni: Marx - Pareto Mukayesesi" adlı eserini yayınlatmış. Eserinin önsözünde bana da teşekkür etmesi büyük bir incelik. Bu değerli eseri ve nazik jesti için kendisine şükranlarımı borç bilirim. Sevgili Hüsamettin Hocamla aynı dönemde üniversite eğitimi aldığımdan bu kitabın yaşam öyküsü az çok bana malumdur. Geceli-gündüzlü yoğun bir emek bu ürünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Aşık adam sevgili için, bilim adamı da bilgi için göz yaşı akıtır ve günlerini uykusuzlukla harap eder. Bu eserin yazılış öyküsü de biraz buna benziyor. O sıralarda ben Türk "zenciliği" yaparken, dostum kalemle kaderini yazıyordu.

Kitap, Ekin Yayınları tarafından basılmış. Matbaa kokusu hâlâ burnumu yakıyor. Toplamda 248 sayfa olan bu eser, üç bölümden ibaret. Her üç bölüm birer özlliği ile dikkat çekiyor. İlk bölümde bir Hegelci olan Marx'ın sosyalist serüveni anlatılmakta ve etkilendiği Alman felsefi çevresi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Marksizmin üç boyutu: Klasik Alman Felsefesi, Fransız Sosyalizmi ve İngiliz Ekonomi-Politiği aydınlatılmaktadır. İkinci bölümde Pareto Sosyolojisi araştırmaya konu edilmiştir. Bu bölüm bu alanda Türkiye'de yazılmış ilk ve tek ciddi değerlendirmedir. Son bölümde ise iki düşünürün sosyolojileri kıyaslanırken, bir anlamda Sosyalizmle-Faşizm arasındaki sosyolojik ve düşünce bağları da ortaya konulmaktadır.

Eserin basım yeri Bursa. Arzu edenler ilgili kitapçılardan temin edebilirler.

Hiç yorum yok: